04.05.2018

Димитър Бойчев: Стартират законови промени, които ще намалят формалните изисквания за малките кораби

Медия: в. Фактор/бр.800

Досега в българското законодателство липсваха конкретни правила за собствениците на малки плавателни съдове.

Интервю за в. Фактор/бр.800

Димитър Бойчев е депутат в 44-то Народно събрание и областен координатор на ПП ГЕРБ – Бургас. Член е на парламентарната комисия по икономическата политика и туризъм и тази по енергетика.

Г-н Бойчев, през изминалата седмица се състоя изслушване на директора на Морска администрация в парламентарната комисия за икономически въпроси. Какво предизвика срещата и какви бяха акцентите?

Няма да се изисква подмяна на атрибутите на спасителните жилетки за малките туристически и риболовни кораби. Това уверение получих от директора на Изпълнителна агенция „Морска администрация“  капитан Живко Петров по време на заседанието на Комисията по икономическа политика и туризъм в Парламента. По искане на Комисията бяха представени начините за отпадане на формалните изисквания и множество документи пред рибарите и собствениците на малки туристически кораби.

В рамките на изслушването от ИА „Морска администрация“ ни беше представена информация за разработения пакет от промени в наредби, свързани с лодки с дължина до 12 метра и водни атракциони. Очаква се до месец те да бъдат публикувани за обществено обсъждане.

Още през 2015 г. депутатите от ГЕРБ-Бургас подеха кампания срещу големия брой документация, която трябва да водят риболовците - счетоводство, риболовен дневник, периодични декларации и т.н. Тогава бяха гласувани законодателни промени част от тях да отпаднат. Ние продължаваме да настояваме и поставяме въпросите в Народното събрания, докато те не бъдат изцяло разрешени. Макар и да сме от различни парти с председателя на Парламентарната комисия по икономически въпроси Петър Кънев, винаги намираме общ език по тази тема. Реформите за намаляване на административната тежест по всички нива и сфери на дейност трябва да продължат – това е един от най-важните приоритети и огромно предизвикателство за сегашното управление.

 

Какво точно ще се промени за собствениците на малки корабчета?

Пакетът промени обхваща Наредба 1 – за вписване в регистъра на корабите, Наредба 5 – за корабните документи, Наредба 11 – за прегледите на корабите и корабопритежателите, изменение в Разпореждане 68 – за техническите изисквания към корабите, които не попадат в обхвата на международните конвенции. Специално внимание се обръща именно на малките кораби под 12 м от местното плаване, които обаче съставляват голяма част от българския риболовен флот. С промените техните техническите прегледи ще се извършват вече на всеки 3 години, а не както е в момента веднъж годишно. Ще има конкретни правила и технически изисквания специално за тези плавателни съдове.

Облекчението, подчертавам, е за малките кораби до 12 метра. До сега такова категоризиране липсваше в българското законодателство и те бяха съотносими с тези за големите кораби. В момента се работи по две наредби, които се очаква да бъдат готови до 6 месеца и да слязат в действие до следващия активен сезон.

 

Защо лодки точно до 12 метра?

Съгласно Регламент на Европейския съюз № 508/2014, касаещ фонда за подпомагане на рибарството, корабите под 12 м, неизвършващи риболов с т. нар. влачещи риболовни уреди, т.е. риболовуващи с въдици или с мрежи, се смята за дребно мащабен риболов. Дадена е възможност на всяка държава членка да облекчи изискванията към тях, за да съхрани поминъка им.

Така рибарите няма да дават допълнителни средства за закупуването на нови атрибути към съоръженията за безопасност на борда на лодките. При мен често идват представители на местните рибари и собственици на малки туристически корабчета, които се притесняват дали ще трябват да закупуват допълнително по-скъпоструващо оборудване. Нека те бъдат спокойни, отговорът, който получих от ИА „Морска администрация“ бе еднозначен. Задължително ще се изисква само минимално оборудване за лична безопасност.

 

Това означава, че няма да има нужда от преоборудване на лодките?

Хората се притесняваха относно промяна на изискванията за спасителните жилетки, които по наредба са със светещи пръчки, а трябвало да се заменят със светещи фарове. Капитан Живко Петров ме увери, че това ще важи само за кораби с обща дължина над 24 м.

За всички обаче ще важи правилото спасителните жилетки да са надписани с имената на корабчетата. Важно е да се спре използването на едни и същи жилетки от различни лодки с цел заблуда на инспекторите. Тук говорим за безопасността на хората.

< Назад