14.09.2018

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПГ НА ГЕРБ

Уважаема госпожо председател,

Уважаеми народни представители,

 

 

Ден на началото на пътя към нови знания, на новите мечти и надежди, на полагането на новите темели на просвещението у младите умове на България! 17 септември – началото на учебната 2018/2019 година! Ден на нашето бъдеще!

Уважаеми учители, директори и социални партньори,

Уважаеми родители, скъпи баби и дядовци,

Уважаеми  съратници в мисията, наречена „Образование”,

Обичани български деца,

Колеги народни представители,

Няма по-висока трибуна от тази на парламента, от която на висок глас да си припомним, че жаждата за просвещение е втъкана здраво в българите и България, че знанието е това, което ни е водило и ни води по пътя на нашето съществуване като народ, че бурите на времето са усмирявани от великите умове на нацията ни, за да пребъдем през вековете.

Ние помним Паисиевото "Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи”, вървим с Вазовото „Отивам, бабичко, макар и слабичко, книга да се уча, добро да сполуча.”, прекланяме се „на учителя с любов”, защото в гените на нацията ни е изписано, че Знанието ни прави Народ. Затова се усмихваме с първолаците, затова подаряваме цветя на учителите, затова се вълнуваме с първия училищен звънец и пазим първия буквар.

Образованието е наш неотменен приоритет, за чието развитие, ние, от управляващото мнозинство, сме мобилизирали финансов, институционален и обществен ресурс. Нашата цел е всяко дете и  ученик да получи качествено образование и всяко семейство да има избор да предостави на децата си най-доброто обучение, като гарантираме пълна подкрепа за детската градина и училището като институция и за учителите, които са в основата на системата. Това не са декларативни цели, а конкретни законодателни текстове, които са приети тук, в Народното събрание. Въпреки трудностите, а понякога и въпреки съпротивата на неразбралото или уплашено статукво, нашата цел и път са тези – да имаме високообразовани млади поколения, възпитани като българи и като граждани на Европа и на света. Поколения, които пазят и развиват България на база на знанието и науката.

Нашите приоритети през новата учебна година са:

  • Инвестиция в учителя

Новият финансов ресурс за повишаване на заплатите на учителите е пътят към издигането на техния социален и професионален статус. Повишението на възнагражденията е част от цялата ни концепция за високи резултати на децата и учениците и осигуряване на повече възможности за всеки от тях да се развива. Финансовият ресурс изисква по-добра квалификация, насочен е към задържане на успелите професионалисти в системата и към стимулиране на младите преподаватели.

  • Образованието като неотменна част от развития пазар на труда и стабилната икономика на държавата

Във фокуса на нашите политики е развитието на: професионалното образование, дуалната система, кариерното ориентиране на децата още от детските градини, прякото участие на бизнеса в целия процес на образованието, диалог между родителите, училището и бизнеса. За постигане на тези цели настояваме да бъдат приети от Народното събрание през този парламентарен сезон внесените две законодателни инициативи на управляващото мнозинство – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, с който се подпомага въвеждането на дуалното обучение в национален мащаб, както и Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование, с който изявени специалисти от практиката получават възможност с решение на съответния факултетен съвет на висшето училище да участват в обучението на новите кадри.

  • Дигитализация на образователния процес

Това не означава интернет и таблети, а подготовка на кадри с дигитални умения, необходими на бъдещето. Това означава и по-добра материална база, и по-високи изисквания и контрол към целия процес на обучение.

Всяко дете има право да учи. Но е време да си кажем, че всеки трябва да разбере, че това право е задължение на всички останали – на държавата със своите институции, на политиците, семействата, учителите, интелигенцията … Те трябва да работят така, че правото да се приема като висша ценност, за да живеем всички по-добре. Затова ще подкрепим всяка политика, която свързва родителите и учителите в общност за повече знания и по-добро възпитание на децата.

Нека тази година да е годината на добрите примери в училищата,  на успелите учители и техните деца и ученици, на прекратените лоши практики, на професионализма на учителите, на върнатото доверие в училището….Има нужда не от забрани, разпоредби, рестрикции, има нужда от вяра и свобода в училище. Стига вече с хленченето, включително и от тази трибуна, че всичко е лошо, че образованието не става, че учителите са стари и бедни, че децата ни не могат, че училището е частни уроци и път към чужбина. Не е вярно! Лошите примери са много по-малко от добрите. Нека престанем да се подценяваме и да говорим, че нищо не става и нищо не е добро! Именно това говорене е най-лошият ни враг на нас като общество. Нека позволим на  професионалистите, които влизат в детската градина и в училище, да учат нашите деца да работят и да бъдат успешни. Нека позволим на децата ни да бъдат щастливи и мотивирани от доброто, а не да учат, че „нищо не става“ и нямат избор.

Всяко дете, всеки учител, всеки предмет и всяко училище и детска градина са важни за нас! Няма единна рецепта и бързи решения, но има начини да разрешим всеки казус и да подкрепим всяка безспорна политика за висококачествено образование.  Целеустременост към знанията, уважение към учителя, образованието като ценност за всяко семейство, твърд ангажимент на държавата за подкрепа, контрол и създаване на възможности за модерно, качествено, перспективно за всеки човек  образование – това е пътят ни.

И не забравяйте, че в думата УЧИЛИЩЕ са изковани нашите ценности Упоритост,Честност, Искреност, Любов, Идеал, Щастие, Етичност! УЧИЛИЩЕ!

 

Честита нова учебна година! Попътен вятър на първолаците!

 

 

 

 

 

< Назад