06.12.2018

Близо 2 000 предложения постъпиха в организираното от общинските съветници от ГЕРБ-Стралджа обществено допитване за Бюджет 2019

Общинските съветници от ГЕРБ в местния парламент в Стралджа реализираха мащабно обществено допитване сред жителите на населените места в общината във връзка с подготовката на проекта за бюджет за 2019 г. Кампанията бе реализирана от 12 до 24 ноември, обхващайки 21 села, както и общинския център - град Стралджа. В допитването се включиха 734 жители на различни населени места в общината, а постъпилите предложения са общо 1957 на брой. Постъпилите предложения на жителите на община Стралджа бяха представени на вниманието на кмета на община Стралджа Атанас Киров. Целта на инициативата бе да се съберат и обобщят колкото се може повече предложения и да се чуе мнението на хората кои следва да са приоритетите на общината в следващата година.

Регистрираната висока активност е показателна за желанието на хората да бъде чуто тяхното мнение и да имат възможност да влияят при взимането на управленските решения. „Считам, че събраните предложения ще бъдат в помощ на общинското ръководство при определяне на  приоритетите в бюджета на Стралджа за следващата година, което бе и основната цел на организираната от нас кампания“, заяви след внасянето на предложенията от допитването общинският ръководител на ГЕРБ-Стралджа Росица Стоева

< Назад