03.10.2017

Светлана Ангелова: Кампанията „Да живееш без насилие е право, а не привилегия“ ще спомогне да бъдат информирани повече хора

“Кампанията „Да живееш без насилие е право, а не привилегия“ ще спомогне да бъдат информирани повече хора за насилието и формите, в които то се проявява, за начините на противодействие и институциите, ангажирани с мерките за превенция и подкрепа“, каза вчера народният представител от ГЕРБ-Русе Светлана Ангелова по време на откриването на инициативата в Русе. В церемонията взеха участие управителят на „Център Динамика“ Диана Димова, зам.-областният управител на Русе Валентин Колев, както и представители на институции, ангажирани с реализирането на международния проект  „FIRST – изграждане на капацитет за първи точки за контакт за жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола”. В него участват България, Словения, Хърватия и Обединеното кралство, а основен партньор от нашата страна е сдружение „Център Динамика“.

 

В своето изказване към участниците, г-жа Ангелова посочи още, че темата, по която работи неправителствената организация е изключително важна и актуална.

 

„Домашното насилие представлява сериозно нарушение правата на човека. В Европа проблемът, свързан с жертвите на домашното насилие, е широко дискутиран. Този проблем засяга всички страни - членки на ЕС, както и всички социални групи. Прекалено много жертви страдат в мълчание и прекалено много престъпления остават ненаказани“, посочи Светлана Агелова.

 

„През последните години това положение се променя в положителна посока, като се формира държавна политика за противодействие на домашното насилие.

От страните членки на ЕС се изисква да предприемат законодателни действия за превенция и наказване на домашното насилие. България възприема домашното насилие като част от големия проблем на дискриминацията, основана на пола и като част от джендър проблематиката“, каза още народният представител от Русе.

 

Светлана Ангелова припомни, че като част от държавната воля за осигуряване на защита на пострадалите от домашно насилие, Народното събрание прие Закон за защита срещу домашното насилие, а през 2012 година влезе в сила правилник за неговото прилагане. Тези нормативни актове са в съответствие с поетите международноправни ангажименти на България.

 

В заключение депутатът подчерта необходимостта от задълбочаване съвместната работа на законодателната, държавната и местната власт и неправителствените организации, които заедно да помогнат на най – уязвимите членове на обществото – деца, хора от третата възраст и жени.

 

На друга церемония по-рано през деня най-старият член на ГЕРБ в Русенска област получи лични поздравления от народните представители в Пламен Нунев и Светлана Ангелова. Здраве, щастие и много правнуци пожелаха те на 91-годишния Георги Тодоров в централния офис на партията. Поводът бе 1 октомври – Международен ден на възрастните хора, който тази година бе в неделя. Георги Тодоров получи специален подарък във връзка с празника от областния координатор на ГЕРБ в Русенска област Пламен Нунев. Той благодари за добрите думи и жеста, като на свой ред постави някои проблеми на блока и района, в който живее, пред народните представители. Те от своя страна поеха ангажимент да съдействат за решаването им с помощта и на териториалните структури на съответните компетентни държавни органи.

< Назад