Четвърто редовно отчетно-изборно делегатско национално събрание на ПП ГЕРБ - 26.11.2017г.